Agrarische Sector

  Water plannen voor de agrarische sector verplicht

Water plannen voor de agrarische sector verplicht

In Nederland wordt de agrarische sector verantwoordelijk gesteld voor voor de vervuiling van het grondwater. Ecologisch Waterbeheer biedt hiervoor een passende bijdrage, die u als agrariër in staat stelt uw waterplan verder in te vullen. Graag komen wij met u in gesprek om in overleg een voor u passende bijdrage te leveren. Onderneem actie!