Brandweer | Veilig bluswater

Door een gewijzigde rol van de meeste waterleidingmaatschappijen bij de voorziening van bluswater voor de brandweer is het gebruik van leiding water als  bluswater bij branden niet altijd meer van zelfsprekend. Het gebruik van oppervlakte water is niet altijd veilig en heeft eerder geleid tot gezondheids problemen bij de brandweerlieden. En ook is het oppervlakte water vaak niet schoon genoeg voor de huidige blustechnieken.

 Veiligbluswater voor brandblussen, mens en milieu

Veiligbluswater voor brandblussen, mens en milieu

Hoe komen we dan aan veiligbluswater?

Door lokaal regenwater op te vangen, te bufferen, biologisch te reinigen en te vitaliseren, krijgen we - zoals bekend bij Ecologisch Waterbeheer - het water  zo schoon dat het aan het 'infiltratie besluit voldoet'.

Bent u geinteresseerd hoe dit werkt en wilt u zien hoe de Veiligheids Regio Zeeland hiermee om wilt gaan? Alle voordelen op een rij! Zie dan ook de video op de website www.veiligbluswater.nl

 Veiligblus water met water kwaliteit op een hoog niveau

Veiligblus water met water kwaliteit op een hoog niveau