Sportcomplexen

  Eerste kunstgras velden met Ecologisch Waterbeheer in Nederland bij Mix Hockey Club Goes

Eerste kunstgras velden met Ecologisch Waterbeheer in Nederland bij Mix Hockey Club Goes

Ook voor uw sportvelden?

Wilt u een bijdrage leveren aan het milieu en er ook nog rendement op maken?

Wij leggen u graag kort uit hoe dat kan!

Eerst een korte introductie. Waterbeheer is een actueel onderwerp waar de laatste tijd veel over wordt gesproken en geschreven. Hoe we met  overtollig (regen) water in de toekomst omgaan is nog niet duidelijk, wel duidelijk is dat het anders moet en dat het kosten met zich meebrengt voor de waterschappen.

Kosten die zullen worden doorberekend, ook aan u!

Hoe wordt uw toekomstige last uw lust?

Regenwater als ‘bron’ van sproei water en inkomsten voor uw club?

Wij bieden de sport clubs een Ecologisch Waterbeheer systeem aan, waardoor u van uit uw eigen ‘bron’ het lokale regenwater voor het besproeien van de velden kunt gebruiken!

Wij vangen het water van de velden via het drainage systeem, verhardingen en daken op in een ondergronds zelfreinigende schelpen buffer, pompen het rond met behulp van het zeer energie zuinige airlift syteem, halen restanten van organische en bacteriologische vervuilingen weg met een bioreactor en pompen dit water gevitaliseerd terug op uw velden.

DOEL  van het Ecologisch Waterbeheer op uw sportcomplex:

  • Maximale reductie leidingwater verbruik en kosten
  • Hergebruik water met drinkwater kwaliteit
  • Gezond water en minder kans op ziektekiemen
  • Waternevel met minimale kans op legionella besmetting
  • Maximale reductie algen groei
  • Verminderde kosten voor onderhoud van de velden
  • Financieel aantrekkelijk, de aanleg is ook een heel gezonde investering (terug te verdienen in 4 tot  maximaal 7 jaar) – voor uw club  berekenen wij dat voordeel graag op basis van afschrijving van uw grondinvesteringen op 20 of 30 jaar.
  • Op afschrijving van 30 jaar betekent dit een besparing op leidingwater van 30 x 45.000m3 = 1.350.000 m3 drinkwater. U kunt zelf berekenen wat het financiële voordeel hiervan zal zijn!

Financieel

U ziet dat de investering van het Ecologisch Waterbeheer systeem ecologisch maar zeker ook economische zeer interessant is. Om de financierings drempel te verlagen helpen we u graag op pad met (alternatieve) financierings vormen, zoals (selective) crowdfunding, kredit unies, sponsor financiering. Het is overigens voor overheden die belang hebben bij ecologische effecten (gemeenten, provincies en waterschappen) erg interessant om een deel van de investeringen te subsidiëren.  

Meer weten?

Ons doel willen wij graag samen met u bereiken. Graag lichten wij een en ander persoonlijk nader toe en berekenen we het rendement voor uw club en het milieu. Onderneem actie!

  Plaatsing ondergrondse water opslag | schelpen buffer

Plaatsing ondergrondse water opslag | schelpen buffer

 Voorbeeld schets toepassing Ecologisch Waterbeheer op een sportclub met kunstgras water-velden

Voorbeeld schets toepassing Ecologisch Waterbeheer op een sportclub met kunstgras water-velden

 Aanleg (grondwerk) velden  sportcomplex in Goes

Aanleg (grondwerk) velden  sportcomplex in Goes