Infra structuur | Stedelijk gebied

  Steeds vaker water overlast in stedelijk gebied

Steeds vaker water overlast in stedelijk gebied

Door de klimaat veranderingen en de toename van het verharde oppervlak in stedelijke gebieden ontstaat er steeds minder ruimte voor waterberging. Hiermee zijn in het verleden reeds veel fouten gemaakt, wat nu leidt tot wateroverlast. Het Ecologisch Waterbeheer systeem biedt mogelijkheden om extra water buffering te realiseren, waarbij dit gereinigd water voor diverse doelstellingen kan worden gebruikt. in veel geveallen leidt dit tot vermindering van het gebruik van leidingwater. Onderneem actie! 

www.nos.nl/video/680202-wateroverlast-door-hevige-onweersbuien.html 

 http://www.omroepbrabant.nl/?video/885991203/Overzicht+wateroverlast+Tilburg+en+omgeving.aspx