Toepassings gebieden

Er zijn meerdere toepassingen mogelijk voor Ecologisch Waterbeheer, de momenteel meest bekende zijn:

  • Sport complexen
  • Agrarische sector
  • Infrastructuur stedelijk gebied
  • Infrastructuur buiten gebied
  • Industrieel
  • Maar ook nieuwe nog te 'ontdekken' mogelijkheden voor 'rain harvesting' in droge gebieden met onregelmatige regenval

Heeft u een vraag of toepassing die hier niet wordt genoemd aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Met ons team kijken wij graag naar de mogelijkheden die wij u lokaal kunnen bieden!