Infra Structuur | Buitengebied

 Wateroverlast in buitenstedelijkgebied na hoosbui

Wateroverlast in buitenstedelijkgebied na hoosbui

 Zelfreinigende wegberm in de praktijk

Zelfreinigende wegberm in de praktijk

Multifunctionele zelfreinigende wegberm

Reinig vuil wegwater direct in de berm door middel van een filterconstructie en gebruik dit filter als fundering voor  een drainerende en waterbergende wegbermverharding van bermverband blokken. De filterconstructie reinigt gemiddeld vervuild wegwater tot onder de grenswaarden voor drinkwater.

Ecologisch is het gewenst milieu verontreinigingen bij de vervuilende bron aan te pakken. Voor wegen, waar verontreinigingen van zware metalen, nutriënten, minerale olie, zouten en PAK met het afstromende  wegwater meegevoerd worden, is de wegberm hiervoor de aangewezen plek.

Voordeel per kilometer Provinciale weg

Per kilometer Provinciale weg is de hoeveelheid drinkwater die verkregen kan worden door ons systeem 240.000m3 in de economische levensduur van 40 jaar. Dit water kan worden toegepast als vervanging van drinkwater of toegevoegd worden aan de drinkwater buffering.

Voor een uitgebreide omschrijving zie onderstaand in deze pagina de flyer van de zelfreinigende wegberm.

Brede toepassings mogelijkheden

Er zijn al veel ideeën en plannen uitgewerkt, zo denken wij bijvoorbeeld aan toepassingen;

  • bij verhardingen (bijvoorbeeld in gebieden waar water 'tekorten' zijn) het afstromende weg water, direct opslaan in buffers daar behandelen en beheren op basis van Ecologisch Waterbeheer om vervolgens lokaal in te zetten. Additioneel zou er voor gebruik door de brandweer met gescheiden compartimenten kunnen worden gewerkt, opdat de brandweer voor eerste bluswerk of voor afvullen in tankwagens daar een beroep op kan doen.
  • het water van de geluidsschermen kan ook met de wegberm en Ecologisch Waterbeheer techniek worden opgevangen, gebufferd en beheerd, zodat het water naar behoefte kan worden gebruikt.
 pagina 1 van de flyer

pagina 1 van de flyer

 pagina 2 van de flyer

pagina 2 van de flyer