Fotografie door o.a.. Jules Rijnierse en Traas & Ovaa

Wat we doen?

Algemeen

Wij beheren (regen-) water lokaal op een gezonde en natuurlijke manier.

Hoe?

Wij invertariseren, adviseren en bouwen lokaal voor u uw Ecologisch Waterbeheer systeem. Alles in één hand met duidelijke afspraken.

Wat?

Ecologische Waterbeheer, zoals bijvoorbeeld op de sportvelden kent 5 hoofd onderdelen:

  1. Drainage systeem - zorgt voor verzameling van regenwater van de velden en verharde oppervlakte.
  2. Ondergrondse opslag - gegranuleerde schelpen met toevoeging van minerale mengsels zorgt voor een zuiverende ondergrondse wateropslag.
  3. Bioreactor - zorgt voor het zuiveren van de laatste bacteriologische en organische stoffen uit het water.
  4. ‘Airlift’ systeem - zorgt voor een permanente stroming in de ondergrondse water buffer. 
  5. Aqua Aurora water vitaliser - zorgt voor gezond levend water en informatie overdracht.
 Gevitaliseerde schelpen mix is de basis voor de ondergrondse opslag

Gevitaliseerde schelpen mix is de basis voor de ondergrondse opslag

Visie

Het is onze visie dat het Ecologisch gewenst is milieuverontreiniging bij de 'vervuilende bron' aan te pakken.

Door vervuilingen direct te zuiveren bij de bron voorkomen we diffuse vervuiling van ons grondwater. Door opslag van regenwater en dit geschikt te maken voor hergebruik besparen we op ons steeds duurder wordende drinkwater. Zo dragen we bij aan een beter milieu, waarbij we de waterkwaliteit kunnen verbeteren tot binnen de grenzen van drinkwater.

Voor sportvelden betekent dit bijvoorbeeld een besparing van drinkwater gebruik, gezonder water met een grote vitaliteit en minder mosgroei op de velden.

Missie

Bewust omgaan met regen- (en proces- of afval-) water - en dat gezond en lokaal - op op natuurlijke wijze beheren en gebruiken. En daarmee bij de te dragen aan een grote besparing op drinkwater, een beter milieu, met onder andere geleverde waterkwaliteit die kan voldoen aan het infiltratie besluit ten behoeve van drinkwater.


Enkele voorbeelden van onze projecten

  • Mix Hockey Club Goes, aanleg sportvelden
  • Wellness bedrijven zoals Thermen Busselo waar (onderdelen van) onze technieken zijn toegepast
  • Diverse agrarische bedrijven (onder andere melkveehouders, pluimveebedrijven, groente telers, akkerbouwers, imkers en bollentelers) werken met onze toepassingen
  • Komt hier uw project?